Radca Prawny Jacek Buszkiewicz

KANCELARIA PRAWNA
Jacek Buszkiewicz
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kancelaria Prawna radcy prawnego Jacka Buszkiewicza powstała w roku 2005.
Na pomysł założenia Kancelarii mecenas Buszkiewicz zdecydował się po zakończeniu kadencji prezesa Sądu Rejonowego w Pile, którą piastował od roku 2001. Postanowił całkowicie odejść
z sądownictwa i zająć się kompleksową pomocą prawną zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm. Jako doświadczony sędzia SR w Złotowie i SR w Pile, gwarantuje znajomość Prawa
i obsługę na najwyższym poziomie. Doświadczenie, które zdobył jako sędzia daje rękojmię prawidłowego i należytego prowadzenia spraw. Drogi kliencie – zaufaj profesjonaliście!!!

Kancelaria Prawna radcy Buszkiewicza jest otwarta  dla osób fizycznych i prawnych, które poszukują pomocy profesjonalnego prawnika zarówno w sprawach incydentalnych, jak i w zakresie stałej obsługi prawnej.
Staramy się, aby skomplikowane i trudne rozmowy odbywały się w przyjaznej atmosferze, zapewniając pełną dyskrecję. Dążymy do tego,

aby skomplikowane zagadnienia prawne rozwiązać w sposób jak najmniej uciążliwy i możliwie najlepszy dla naszych klientów,
tak aby zagwarantować pełne zadowolenie i satysfakcję z wyboru naszej kancelarii.


NASZ ZESPÓŁ:
JACEK BUSZKIEWICZ – radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ukończył aplikację sądową. Był sędzią Sądu Rejonowego w Złotowie oraz sędzią i prezesem Sądu Rejonowego w Pile. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, pracy, a także karnego.

DOROTA TARKA – radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w zakresie notariatu. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, pracy.

ŁUKASZ BUSZKIEWICZ – specjalista ds. windykacji należności, odzyskiwania i ściągania długów, doradztwa prawnego i administracji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Czyni starania o to by wykonywać zawód adwokata.
Obecnie zajmuje się windykacją należności, dochodzeniem odszkodowań i doradztwem prawnym.

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, prawa rodzinnego, a także w niektórych sprawach z prawa karnego. Gwarantujemy naszym klientom najwyższą jakość obsługi prawnej.


 

Sprawy cywilne prowadzone przez naszą Kancelarię obejmują szeroki zakres stosunków,
w których stroną są nasi klienci. Są to sprawy dotyczące między innymi:
  
- ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
  
- uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli,
  
- stwierdzenie nieważności czynności prawnej
  
- ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego
  
- ochronę własności i posiadania
  
- ustanowienie lub zniesienia służebności
  
- zaspokojenie z przedmiotu zastawu
  
- wieczystoksięgowe
  
- ustanowienie lub wykreślenie hipoteki
  
- zapłatę
  
- dotyczące sporów na tle wykonywania umów
  
- naprawienie szkody (odszkodowanie)
  
- zadośćuczynienie
  
- z prawa prasowego
  
- upadłościowe
  
- spadkowe
  
- negocjacje
  
- inne

Wymienione wyżej sprawy prowadzimy w imieniu naszych klientów zarówno w postępowaniu przedsądowym, przed Sądem I i II instancji jak również przed Sądem Najwyższym.

 

Prawo handlowe
Do spraw obejmujących zagadnienia prawa handlowego prowadzonych przez naszą Kancelarię zaliczymy:
- opiniowanie i sporządzanie umowy spółki i jej statutu
- opiniowanie uchwał organów spółki
- opiniowanie i przygotowywanie kontraktów, w tym długoterminowych
- opiniowanie i sporządzanie aneksów,
- reprezentacja spółek w sporach sądowych
- negocjacje
- postępowanie rejestrowe
- sprawy z zakresu prawa upadłościowego
- sprawy pracownicze spółek

 
 

Prawo karne
Nasza Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej, w tym przede wszystkim polegające na obronie interesów poszkodowanych  w wyniku popełnienia któregokolwiek z czynów zabronionych. Służymy naszym klientom pomocą w obronie na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, sporządzamy pisma procesowe oraz zapewniamy profesjonalne i fachowe doradztwo w sprawach karnych.

 
 

Prawo pracy
Prowadzimy sprawy z zakresu prawa pracy dotyczące między innymi
:
- o ustalenie istnienia stosunku pracy
- o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
- o przywrócenie do pracy
- o naruszenie praw pracowniczych
- o ciężkie naruszenie obowiązków pracownika
- o świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego
- o nadgodziny (zapłata)
- o wypłatę wynagrodzenia
- o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i rentę uzupełniającą
- opiniowaliśmy umowy o pracę, regulaminy obowiązujące w zakładzie pracy

 
 

Prawo rodzinne
Do spraw rodzinnych prowadzonych przez naszą Kancelarię zaliczymy między innymi:
- sprawy o rozwód i separację,
- o alimenty, ich ustalenie, zmianę, ustanie obowiązku alimentacyjnego,
- o opiekę nad dziećmi, władzę rodzicielską,
- o ustalenie bądź zaprzeczenie rodzicielstwa,
- o przysposobienie,
- o uregulowanie widzeń z dziećmi, sposób ich wykonywania,
- o zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński,
- o zezwolenie na dokonanie istotnej czynności związanej z potrzebami dziecka.

 
 

Windykacja należności
W ramach naszej działalności zapewniamy prowadzenie kompleksowego procesu windykacji należności od działań polubownych, poprzez mediację, postępowanie sądowe, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne. Zapewniamy pomoc i doradztwo na każdym z powyższych etapów procesu windykacji. Gwarantujemy wysoką skuteczność w odzyskiwaniu długów!!!

 
 
 
KANCELARIA PRAWNA
RADCA PRAWNY JACEK BUSZKIEWICZ

64-920 Piła

ul. Sikorskiego 33/612
(VI Piętro, budynek PSM-LW)tel. +48 67 349 04 31
fax. +48 67 349 04 31
tel. kom.  +48 601-577-413


e-mail: kancelaria@radcaprawnypila.pl


 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
WYKONANIE: www.reklamy-fart.pl

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego